خبرخوان
مهدی محمدی:

دفاع عصبی، موهن و نابردبارانه دولت از برجام

دفاع عصبی، موهن و نابردبارانه دولت از برجام

امروز جامعه ایرانی نیازمند آن است که درباره مصالح خویش گفت وگو کند.

گروه سیاسی «گپ نیوز»،مهدی محمدی ؛ دفاع عصبی، موهن و نابردبارانه دولت از برجام، در مقابل انتقادهایی که از سوی برادرم آقای یاسر جبراییلی در برنامه ثریا مطرح شده، فقط یک فاجعه اخلاقی نیست.

اینکه آقایان اعصاب ندارند دیگر برای ملت عادی شده. مسئله این است که همین فلسفه اخلاق امروز دشمن را به این جمع بندی رسانده که می تواند هر فشاری به ایران بیاورد، هرتحریمی وضع کند و صرفا با گروگان گرفتن برجام، مطمئن باشد که نه تنها پاسخی از دولت ایران دریافت نمی کند؛ بلکه عنداللزوم آقایان آماده واگذاری امتیازهای اضافی هم هستند. امروز جامعه ایرانی نیازمند آن است که درباره مصالح خویش گفت وگو کند.

اینکه کسانی در پستوهای دربسته با طرفی مثل امریکا بنشینند و لابلای پرسیدن حال نوه های همدیگر، بر سر حقوق آینده ملت معامله کنند، لابد نباید مورد پسند کسانی باشد که نعوذ بالله امام زمان را هم قابل نقد می دانند.

دولت آقای روحانی سخت نیازمند آن است که کسانی به آن یادآوری کنند نباید اشتباهات گذشته را تکرار کند، و اگر کرد، اوضاع چون گذشته نخواهد بود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :