خبرخوان
کارنامه‌ای برای زنان:

جایگاه زنان در کارزار اصلاح طلبان/ اصلاح طلبان حتی سیاهی لشکر هم نمی خواهند!

جایگاه زنان در کارزار اصلاح طلبان/ اصلاح طلبان حتی سیاهی لشکر هم نمی خواهند!

آیا شان و جایگاه زن در ایران این است که با کنش ها و شگردهای تبلیغاتی کشورهای عرب خلیج فارس مقایسه شوند. کشورهایی که هیچ نشانی از دموکراسی در آنها نیست و سیاست ها براساس حال و هوای حکام و در وابستگی به غرب تعریف می شوند.

گروه سیاسی گپ نیوز: ورود زنان به ورزشگاه، حمایت از حقوق بانوان و صدها شعار دیگر تنها بخشی از سیاست اصلاح طلبان برای جذب این قشر در موقعیت های حساس سیاسی و به خصوص انتخابات است.

به گزارش «گپ نیوز»، در بیش از دو دهه اخیر و به ویژه پس از پیروزی اصلاح طلبان در دوم خرداد ۱۳۷۶ یک نوع تقسیم بندی میان زنان در کشور رخ داد. زنانی که روشنفکر، مدرن و خواهان فعالیت اجتماعی معرفی می شدند در اردوگاه اصلاح طلبان و زنانی که مذهبی، با عقیده سخت در انجام و عمل به حجاب و قوانین اسلامی، گوشه گیر و مقید به نظام مردسالاری، ارزیابی می شدند در جریان اصولگرا یا انقلابی جای داده می شدند. البته این نوع دسته بندی به صورت کاملا تعمدی و حساب شده صورت گرفته بود در حالیکه با یک نگاه آماری و جامعه شناختی مشخص می شد در هر دو طیف زنانی با عقاید مختلف قرار دارند و مرزبندی ها موضوعیت خود را از دست می دادند.

متاسفانه این به یک سنت سیاسی در ایران تبدیل شده و اصلاح طلبان با حربه های سیاسی و رسانه ای بیشتر نیز به مرزبندی ها دامن می زنند. تقلیل جایگاه زن در ایران به یک هدف سیاسی جهت رسیدن به قدرت همان اندازه خطرناک است که استفاده ابزاری از زنان به عنوان یک کالا در کشورهای توسعه یافته. در ماههای اخیر یعنی همزمان با انتخابات و حتی در هفته های گذشته، مشاهده صفحه نخست روزنامه های اصلاح طلب نشان می دهد که این طیف سرمایه گذاری گسترده ای برای جلب و حفظ قشر بانوان در جریان خود صورت داده اند. پیگیری مداوم حضور زنان در ورزشگاه، انعکاس گسترده رانندگی زنان در عربستان و انتخاب ۹ وزیر زن در امارات،  نشان می دهند که جلب توجه و معرفی اصلاحات به عنوان مدافع حقوق زنان، هدف اصلی در این بین است.

اما با کنکاشی در این گونه رفتارها می توان به نکات مهمی دست یافت. استفاده ابزاری از زنان برای رسیدن به قدرت است. اصلاح طلبان پایگاه اجتماعی زنان را بهترین فرصت  برای رسیدن به قدرت می دانند. تقلیل جایگاه زنان تنها به حضور در ورزشگاه ها یا اجرای کنسرت زنان و صحبت از معرفی وزیر زن، از شان و منزلت واقعی آنها می کاهد. علی رغم آنکه اصلاح طلبان بارها وعده بکارگیری زنان در پست های مدیریتی می دهند و خود را تنها مدافع چنین حقوقی معرفی می کنند، تنها وزیر زن جمهوری اسلامی در دولتی غیر اصلاح طلب به وزارتخانه راه یافت. حتی در حالیکه در شورای شهر تهران و مدیریت آن اصلاح طلبان به صورت انحصاری حضور دارند، یک معاون زن انتخاب نشده، جاییکه نمی توان با بهانه وجود حساسیت ها، از این اقدام سر باز بزنند.

از این رو کاملا مشخص است که تعریف پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان براساس معیارهایی چون حضور زنان، روشنفکران، جوانان، دانشجویان و … وارد دوره چالشی خود شده است. اصلاح طلبان برای جلب نظر زنان به پایگاه اجتماعی خود از هر کاری حتی اقدامات سخیف و ژورنالیستی نیز اجتناب نمی کنند. مشخصا در صورت هر اتفاقی مانند فراهم شدن شرایط حضور بانوان در ورزشگاه، این اصلاح طلبان خواهند بود که آن را ثمره تلاش و رسانه ای کردنش خواهند دانست. این اقدامات به مانند روشی است که برخی برای خرید لایک یا فالور در شبکه های اجتماعی با پست های انحرافی، زرد و مضحک انحام می دهند.

برخلاف تبلیغات اصلاح طلبان که سعی می کنند با به رخ کشیدن برخی تحولات ظاهری در حوزه زنان درکشورهای حاشیه نشین خلیج فارس، جایگاه زنان را در کشور تقلیل داده و خود را تنها بلندگوی دفاع از حقوق این قشر معرفی کنند، در چهار دهه اخیر جمهوری اسلامی توانسته باعث آزاد شدن پتانسیل های بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی و حتی اقتصادی شود. حضور بخش گسترده ای از زنان دردانشگاه ها، حضور فعال در بازار کار و تصدی پست های مدیریتی حساس، تنها بخشی از فعالیت آنها در چهار دهه اخیر بوده است.

رسانه ها و فعالین اصلاح طلب نقش زن را چنان تقلیل داده اند که به جای آنکه در پی مشروعیت بخشی به جایگاه زن در ایران و اسلام باشند، آن را بر اساس معیارهای فروکاهیده غربی تنظیم و تبلیغ می کنند. آیا شان و جایگاه زن در ایران این است که با کنش ها و شگردهای تبلیغاتی کشورهای عرب خلیج فارس مقایسه شوند. کشورهایی که هیچ نشانی از دموکراسی در آنها نیست و سیاست ها براساس حال و هوای حکام و در وابستگی به غرب تعریف می شوند. آیا زنان در این کشورها می توانند براساس انتخابات آزاد وارد مجالس قانون گذاری، شوراها، شهرداری ها و … شوند؟ بدون شک وضعیت زنان در ایران به مراتب نه تنها از این کشورهای شیخ نشین بلکه از بسیاری از کشورهای جهان بهتر است.

به هر حال آنچه مشخص است اصلاح طلبان بیش از دو دهه است که برای جلب زنان به پایگاه اجتماعی خود و بهره گیری از آن در موعد انتخابات، شان و منزلت این قشر را پایین آورده و در بازی های سخیف سیاسی خود بر سر آن معامله می کنند. هرچند نباید از کم و کاستی هایی در برخی قوانین و سیاست ها برای تحقق کامل حقوق سایر اقشار از جمله زنان غفلت کرد و با نقد صحیح و از روی دلسوزی به آنها پرداخت اما شیوه و روش اصلاح طلبان همان استفاده ابزاری از زنان برای نیل به قدرت است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :